La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Avatar de Usuario
Alexandre Xavier
Moderador global
Mensajes: 2533
Registrado: 08 Feb 2012, 00:46
Rango personalizado: Filósofo revolucionario desde la tradición metafísica clásica, oriental y occidental.
Ubicación: Monforte de Lemos, Galicia.
Contactar:

La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Alexandre Xavier »

La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Lingva kaj politika prologeto.

Ĉi tiu diskutinda eseo ne temas pri lingvoj aŭ lingvistiko, sed pri teorio de la kono kaj pri epistemologio. Tial ĝi aperas, ĉe la forumo Fronesiso (originale: Phrónesis) en sekcio por epistemologio. Fronesiso estas hispana kaj ĉefe hispanlingva interneta forumo universitata, celita precipe al studantoj kaj doktoriĝantoj de filozofio, kvankam malkaŝa al aliaj membroj. Mi, kiel universitata licenciato en filozofio kaj kiel ideologie vetoata celanto al la grado de doktoro, estas tipa partoprenanto de tiu kaj tia filozofia forumo. Mi ankaŭ sendos ĉi tiun eseon al aliaj internetaj forumoj, speciale se ili uzas Esperanton por la kulturo.
Teorie, do, ĉi tiu lingva kaj politika prologeto balastus... se ni vivus en ideala akademia mondo; jen, en mondo kie mi ne estus akademie vetoata por deveni al doktoro per universitata tezo, kaj kie Esperanto aŭ la aliaj similaj helpoplanlingvoj estus uzataj kaj konsiderataj kiel nur neŭtralajn (kaj ja reformeblajn!) internaciajn facilajn komunikilojn. Sed, ekzemple, mia radikala rifuzado de la aborto, kiun mi konsideras kiel fruan formon de bebomurdado (infanticido) vetoas min, des pli ĉar mi estas ekstrema dekstristo politike; jen, dekstra revoluciulo kiu volas mondon kie la libero de la individuo estos efektivigota kiel suprema bono, do sen mortopuno, nek milito, nek impostokolektistoj, nek advokatoj, nek tropopolado, nek krimoj, nek subpremado de iu homo pro alia homo, nek malriĉeco, nek aborto, nek torturo. Komuna mito diras ke la revolucio estas ĉiam kaj nur afero por ruĝuloj. Sed la vero estas ke ankaŭ ni, la dekstristoj, povas esti revoluciuloj, kaj fakte la aŭtentika, kongrua, radikala dekstro estas nature revolucia dekstro. Ni, la dekstristaj revoluciuloj, ne estas faŝistoj nek aŭtoritaraj (aŭtoritatemaj). Neniu homo rajtas kontroli alian homon por preskribi ĉu kiel ĉi tiu devas pensi kaj agi. ¡Sed tion la sacerdoto, la juĝisto, la bankisto, la impostokolektisto kaj la profesia politikisto faras kontinue! ¡Kaj ankaŭ la demokrata majoritato (plimulto), la popolo, la socio ĝenerale, kontrolas, monosuĉas kaj asfiksias la individuon! Kiel diris la filozofino Ajno Rando (Ayn Rand): ci liberu la homon dis la homoj. Ja la konformista dekstro estas kolektivista, same kiel la socialismo, kaj subordigas la individuon al la socio. Tre male, en la revolucia dekstro oni proklamas ke la individuo valoras kaj validas unue, ¡eĉ kontraŭ la socio se tio necesas! Ne, ne ĉiuj homoj estas egalaj, kontraŭ ia socialismo aŭ komunismo. Kaj la grafika pruvo... estas ke ne ĉiuj dekstristoj estas egalaj. Ni, la revoluciaj dekstristoj, estas libertaroj (liberecanoj, radikalaj liberaloj) sed la konformista kaj institucia dekstro estas tipe tiom kolektivista kaj malindividuista kiom la livo, la socialismo aŭ la komunismo. Ofte, eĉ pli. Se la livo asfiksias la individuon sub la premo de la Ruĝa Armeo aŭ la Komunista Partio, la konformista, hipokrita kaj ekonomie oportunista dekstro asfiksias la individuon sub la premo de la Internacia Kapitalismo aŭ de la Katolika Eklezio. Aŭ de la Sunaista Islamismo. La aŭtentika dekstro, kontraste, diras unue ke la vera revolucio ĉiam baziĝas ĉe la tradicio, kaj ke sen tradicio ne ekzistas revolucio. Kaj la aŭtentika dekstro kontinuas dirante ke la homa naturo estas neniu nedeĉifrita kaj nedeĉifrebla enigmo, neniu blanka folio kies antaŭskribaĵoj ne ekzistas aŭ ne gravas, senlime fleksebla kaj senlime reskribebla. Reale, multaj aspektoj de la homa naturo estas jam konitaj, ju plu des pli, kaj nia kreskanta kono de la homa naturo indikas klare ke la homo (substrekita la individua homo) havas tipajn trajtojn kaj limojn, ne facile ŝanĝeblaj aŭ preterpaseblaj, ĉu genetikaj, ĉu socialaj, ĉu psikologiaj faktoroj. Tipa ekzemplo estas, malgraŭ kion ajn diru la konformista dekstro, ke la socia klaso ne estas individue elektebla. Iu proletario ne estas proletario pro sia elekto persona, sed tipe pro esti filo de alia proletario, kaj iu granda riĉulo, jen estas tia pro esti filo aŭ heredanto de alia granda riĉulo, jen estas tia pro esti sufiĉe riĉa, almenaŭ mezeriĉa, por fari pravajn negocojn kaj investojn, tiel ascendante en grandan riĉulon. Neniu denaska almozulo aŭ malalta povrulo povas deveni propravole al granda kapitalisto en la elito da la cent plej riĉaj homoj en la mondo. Jes, Karlo Markso pravis pri multaj aferoj; kaj se ĉi tio surprizas cin ĉar ĉi tio venas el la buŝo de iu politika dekstristo, ho leganto, ci memoru ke mi estas dekstristo... ne konformista, sed revolucia.
Ja la konformista dekstro ignoras, rifuzas, refutas, kondamnas aŭ damnas Karlon Markson, Ajnon Randon (Ayn Rand), Frojdon aŭ Freŭdon (Freud), Zamenhofon kaj aliajn. Sed ĉi tiuj kvar gejudoj diris malkomforteblajn verojn sufiĉe pruvitaj ĉe la ekonomio, la politiko, la psikologio, la biologio aŭ la lingvistiko. Do ni, pensuloj el la revolucia dekstro, nepre devas agnoski la eltrovaĵojn kaj inventaĵojn de ĉi tiuj kvar judoj; kritike, jes, sed ne damne.
La celo de la revolucia dekstro estas ĉiam la feliĉo de la individuo. Jen la fiksa mezurilo por mezuri kaj juĝi ĉiujn teoriajn kaj praktikajn agadojn. Kaj finfine ĉi tiun mezurilon oni nur povas uzi... individue. Neniu povas nek rajtas juĝi anstataŭ alia homo, kaj speciale nur la homo kiu volas esti feliĉa povas finfine mezuri kaj juĝi ĉu kiel kaj kiom ĝi estas kaj estos verŝajne feliĉa. La raciaj komunaj konkludoj ja ekzistas inter la homoj, sed ĉiam ekde la individuoj ĝis la grupoj, neniam el iu socia kolektivo aŭ grupo ĝis iu individuo aŭ ĝis pluraj individuoj. Kaj, kvankam la juĝo pri la feliĉo estas ĉiam individua, ĝi ne estas arbitrema aŭ kaprica; ĝi estas objektiva, bazita en la pruvitaj kaj pruvotaj konoj pri la homa individuo. Tial, malgraŭ la plursekula aŭsenteco (foresto) de centra kaj ekskluziva institucio decida pri la feliĉo, kvazaŭ Akademio de la Feliĉo paralela al la Akademio de Esperanto... ekzistas jam klasika kaj kreskanta agordo inter la individuoj kiuj serĉas la feliĉon, siajn feliĉojn.
Kaj se iu demandas ĉu ekzistas iu ajn fama dekstra revoluciulo, mi respondos.
Ho, jes; inter aliaj dekstremaj revoluciuloj famaj: ¡la faraono Aĥenatono! Aĥenatono estis neniu nacisocialisto, neniu faŝisto, neniu sklavisto. Li proklamis ke ĉiuj homoj estas egalaj kaj liberaj antaŭ Atono, Dio por ĉiuj entoj (estaĵoj). Oni intencis forviŝi lian memoron, eĉ lian nomon, sed lia revolucio ankoraŭ daŭras kaj efikas. Aĥenatono faris reĝan kaj realan revolucion, disde la politika dekstro, disde la ordo. Kaj tiu ordo estas unue eterna, ĉiama, ekde la metafiziko. Poste tiu ordo efikas en la politikon, kaj fine tiu ordo, ekde la politiko, la ekonomio kaj la eksperimentaj sciencoj, efikas simultane en la politikon kaj en la metafizikon: la homoj ne plu estos sklavoj laŭ la juraj kaj politikaj leĝoj, nek ili estos sklavoj laŭ la karmaj leĝoj pro sia metafizika nescio pri la suprema vero, metafizika vero kiu necese implicas koni la fizikan veron, unue la problemon pri la tropopolado, klasikan problemon jam en Egiptujo.
Aĥenatono estas aŭtentika dekstrista revoluciulo.
Tamen, hodiaŭ, la prava revolucio en Egiptujo ne sekvos blinde la ideojn de Aĥenatono, kvankam ilin ĝi profitos kritike.
La homo ne povas vivi bone kun demografia denseco pli alta ĝenerale ol po kvindek homoj en unu kilometro ronden (po kvindek homoj en unu cirklo kun unu kilometro da radio); jen, po dek ses homoj en unu kvadrata kilometro. Neniu politika aŭ religia ideologio en Egiptujo, ĉu la faraona politeista religio, ĉu la aĥenatona preskaŭmonoteismo, ĉu la komunismo, ĉu la demokratio, ĉu la faŝismo, ĉu la islamismo, ĉu la kristismo, ĉu la anarĥiismo, ĉu la kapitalismo, ĉu la monarĥio, ĉu la respubliko, eĉ ĉu la ekologismo, povas atingi ke kun altegaj demografiaj densecoj ekster la unika loĝebla zono, jen la nila riverbordo, la egiptanoj vivu bone. Ekster la Nilo, la egiptanoj ne povas akcepti la varmon (eĉ kvindek centezimalajn gradojn!) nek povas akcepti po mil loĝantoj en unu kilometro ronden.
Do, oni devas redukti la naskiĝon kaj la demografian densecon ĉe la nila riverbordo ĝis minus (malpli) ol dek ses homoj en unu kvadrata kilometro; po kvar aŭ kvin homoj en unu kvadrata kilometro estas prudenta demografia limo ĉi tie, ĉirkaŭ la Nilo.
Jen la unua revolucia ago farenda hodiaŭ en Egiptujo, ago kiu ebligos la dezirindajn ekonomiajn, politikajn kaj kulturajn ŝanĝojn en la lando de Aĥenatono. Por ke ĉiu egiptano vivu bonfarte kaj pace. Tiel, meditonte, ili povos kompreni ke ĉiu egiptano, ĉiu homo, estas Atono, la aŭtosufiĉanta (memstara) Dio. Ke la individua animo, en sia suprema nivelo de spirita konscienco, estas finfine Dio mem, la Suprema Realaĵo, ambaŭmode materia kaj persona.
Kaj en la tuta planedo la precipa revolucia rimedo estos simila: la reduktado de la naskiĝo kaj la demografia denseco ĝis ekologie prudentaj limoj, tiel donante objektivajn materiajn bazojn al la spirita evoluo de ĉiu individuo, spirita evoluo kiu estas la nefajebla aŭ nefiaskebla (nemalsukcesebla) vojo en la feliĉon.
Lingve, ankaŭ estas neniu hazardo mia revendikado (depostulado) de la pronomo ci en Esperanto. Efektive, mi, kiel tipa dekstrista revoluciulo, ne apelas la socion, sed la individuon. Vi ne filozofas nek kapablas filozofi kolektive, parolante ĝuste, kiel ĝuste parolante vi ne manĝas nek povas manĝi kolektive, per unu stomako komuna al vi; vi ne havas stomakon sed stomakojn; vi ne havas cerbon sed cerbojn; vi, do, ne manĝas kolektive nek pensas kolektive, kvankam vi povas manĝi kune aŭ pensi kune (ĉiu ekde si mem), ĉar neniu povas manĝi aŭ pensi por si kaj ankaŭ por aliulo. Tiu kiu filozofas aŭ kapablas filozofi estas ci, individuo kiu legas ĉi tiun eseon, per unu cerbo kiun ci havas. Mi ne skribas nek pripensas precipe por vi, sed por ci.
Do mi, kiel fakulo pri orienta filozofio, scias ke cia tipa vivo estas la Tao. La lingvaj aferoj, tipaj, ne estas aksiologie kaj valorative neŭtralaj. La disigo de la filozofio per lingvoj reciproke nekompreneblaj, aŭ la sterila sektismo de esperantistoj, idistoj, volapukistoj kaj tiel plu ĉe la praktika helpa lingvoplanado, sufiĉe indikas ke ofte la meza homo, ¡ve!, ne konas nek volas koni. La suprema saĝeco, kiu portas la meditanton en la nirvanon, en la plenan feliĉon, estas afero, ne de la demokrata plimulto, sed de la grandega minoritato (malplimulto). De la individuo, de la individuoj kiuj individue dialogas inter si, rekte kaj sen perado de iu eklezio, iu politika partio, iu entrepreno, iu familio, iu ama aŭ amora geparo, iu nacio, iu politika ŝtato, iu nacio, iu sporta klubo aŭ iu tribo. Al tiu grandega minoritato iras tuj miaj pripensoj. Kaj tiel Esperanto kiel aliaj facilaj helpoplanitaj lingvoj estas tre bonaj, tre taŭgaj, por aboli la kolektivajn barierojn inter la individuoj kiuj volas aparteni al la grandega minoritato, jen al la kleraj kaj saĝaj individuoj kiuj klere kaj saĝe dialogas kaj meditas ĝis la suprema kono de la vero, do ĝis la plejsupera, suprega, suprema, feliĉo.
Kiel mi diris, cia tipa vivo estas la Tao. Jen kelkaj lingvaj ekzempletoj.
Ĉiu povas rimarki ke, en ĉi tiu eseo, mia stilo estas ĝenerale lingve ortodoksa, laŭ la stilo de la Fundamento de Esperanto kaj la revuo Monato. Tamen, kelkaj devioj ekzistas, ĉefe pro klareco. Tiel, kutime mi evitas la troajn kaj konfuzajn malvortojn. Evidente, la fizika aŭ politika levo estas neniu maldekstro, sed pozitiva kaj memstara loko, do mi uzas prefere la plej simplan, klaran kaj pozitivan vorton: levo. Simile, anstataŭ la internacie opaka kaj etimologie obskura formo interreto, mi uzas komputilan sinonimon perfekte internacia, klarege prononcebla kaj fonetike simila, kvankam kun semantika radiko sinteza (ne analizebla): interneto. Eĉ pli okulfrapa ekzemplo estas la kunmetaĉo foresta, analize ne tre klara, komplete opaka internacie kaj kaŭzante internacie konfuzon kun arbara. Nature, la internacia radiko aŭsenta aŭ, alternative, aŭsenca, havas bonan apogon ĉe la grandaj eŭropokcidentaj lingvoj kaj ĉi tiu sinteza formo estas tiom facile prononcebla kiom transparenta internacie. La formo foresta estas volapukismo en Esperanto, kaj ja la fivolapukismoj abundas en Esperanto.
Alidirite: mi preferas, ĉe Esperanto, la internaciajn grekolatinajn kaj ŭesteŭropajn radikojn kiuj estas komunaj en la scienco, la tekniko kaj la filozofio. Tial mia stilo, filozofante per Esperanto, aperas iom kaj iel interlingŭaeska; tion mi agnoskas kaj konfesas.
Ĉu iu argumentos serioze ke la sinteza adjektivo transparenta, anstataŭ aŭ apud la esperanta analiza adjektivo travidebla, ne estas travidebla internacie, transparenta, aŭ ke ĝi estas malfacile prononcebla?
Tio kion mi volas, filozofante, estas resti facile komprenata internacie per internacie facila lingvo, kaj ke oni respondu min, eĉ kontestu min, ankaŭ per internacie facila lingvo. Mi fajfas ĉi tie pri la akademia pureco aŭ klasikeco. Mi, kiel filozofo anstataŭ filologo, ne serĉas precipe belajn kaj harmoniajn parolojn, sed klarajn kaj (se eble) verajn frazojn kaj ideojn.
Ankaŭ estas bona ekzemplo pri ĉi tio mia ekuzo de la hispaneskaj komencaj signoj por la interpunkcia komenco de admiracio (ekkrio) aŭ demando. Evidente, kurta frazo kun ekmajuskla demanda parolo ne bezonas interpunkcian komencan demandosignon, sed ĉe longaj kaj kompleksaj frazoj, sen tiuj komencaj signoj oni malfacile komprenas ĉu kiam komencas la admiracio aŭ la interogacio (demando). Kaj la fonetika ortografio estas grava principo de Esperanto, eĉ por lingvaj fiksistoj aŭ fundamentistoj, fundamentalistoj kaj tiel plu. Do, laŭ la fonetika ortografio (laŭti kiel oni skribas kaj skribi kiel oni parolas), mi uzas la komencajn signojn de admiracio aŭ interogacio kiam tio taŭgas por facila legado.
Ĉu ĉi tiuj komencaj interpunkciaj signoj malfacilos iel la legadon? Lingve, ¡neniel!, kiel la du jen komencaj jen finaj signoj de citado « », anstataŭ nur unu signo de citado, ", neniel bremsas la legadon, sed ĝin favoras. Tamen, se oni formas lingvan tribunalon kontraŭ mi pro miaj ekuzo de tiuj signoj, aŭ pro mia preferado de la sintezaj internaciaj radikoj semantikaj, anstataŭ la analizaj radikoj de Esperanto, aŭ pro mia reakirado de la originalaj prononcoj (ja la prononco de Freud ne estas Freŭd sed Frojd)... jen ke, sub internacia facila lingvo kia devus esti, kaj nur devus esti Esperanto, aperas la esperantismo. Kaj mi ja rajtas ne esti esperantisto, kaj mi rajtas la enkondukadon en Esperanton de vorto kiu, male ol la fifama vorto esperantisto, nur indikus iun parolanton de Esperanto, eĉ se ĝi ne apogas la esperantismon, eĉ se ĝi opinias ke aliaj artefaritaj lingvoj estas pli bonaj kaj taŭgaj ol Esperanto. Mi rajtas ne esti klasita ruze, kaj kontraŭ mian volon, kiel esperantisto, ĉar Esperanton mi parolas kaj skribas flue. Mi ne estas esperantisto! Kaj malankaŭ (ankaŭ ne) mi estas reformisto de Esperanto. La solaj lingvaj reformoj, se reformojn oni konsideras ĉi tiel, apogotaj de mi, estus kelkaj novaj sinonimoj kiuj klarigos definitive tiujn ambiguajn, hipokritajn situaciojn.
Ekzemple: por du parolantoj de Esperanto kiuj eble aŭ evidente havas malsamajn ideojn, la ĝusta parolo estus samlingvanoj anstataŭ samideanoj aŭ anstataŭ koreligionarioj.
Ekzemple: por iu parolanto de Esperanto kiu eble aŭ evidente rifuzas la esperantismon kaj do ne estas esperantisto, la ĝusta parolo estas esperantoparolanto aŭ, eĉ prefere, esperantofono. Do, se iu estas esperantofono sed ne esperantisto, tiu Esperanton parolas sed ne apogas (eble, tiu eĉ batalas kontraŭ) la esperantismon; aldone, eble ĝi eĉ favoras Idon anstataŭ Esperanto. Do, se iu estas esperantisto sed ne esperantofono, tiu apogas Esperanton aŭ la esperantismon, eble (kaj plej ofte) Esperanton kaj la esperantismon kune, sed tiu (ankoraŭ) ne parolas Esperanton.
Mi rajtas esti lingvonuristo; jen, mi rajtas konsideri ĉiujn helpoplanlingvojn kiel nur lingvojn, internacie facilajn lingvojn ja, sed sen internaj ideoj, kulturaj movadoj, identigantaj etikaj valoroj kaj tiel plu. Neŭtre kaj neŭtrale.

----------

Ĉi tie mi enkondukas novan koncepton: ĥaosoligologiokaosoligologio.
Ĉiuj seriozaj helpoplanlingvoj, kiel Esperanto, Ido, Ulango, Novialo, Ikuso, Interlingŭo, Intalo, Universalgloto, kaj tiel plu (sed ne Volapuko nek Kotavao, internacie opakaj) formas sian vokabularon, sian vortaron, precipe el la leksika trezoro jam komuna al la grandaj ŭesteŭropaj lingvoj. Tial la grekolatinaj sciencoteĥnikaj radikoj estas komunaj al la grandaj ŭesteŭropaj lingvoj kaj al la tipaj helpoplanlingvoj; jen, al la eŭrosimiloj aŭ eŭroklonoj, Esperanto inter tiuj eŭroklonoj aŭ eŭrosimiloj.
La ĥaosoligologio, do, estas scienco kies signifo aperas transparente (travideble) el siaj grekaj radikoj: ĥaoso, oligo kaj logio. Laŭlitere: ĥaoso, skarse (malmulte, maltre aŭ feble) kaj scienco (aŭ sistema konado). Ekzistas sinonimo: anomoligologio. La partikulo anomo, en klasika greka lingvo, havas la signifon de senregula.
Do, la ĥaosoligologio estas la scienco kiu studas la samtempe anomajn (malregulozajn) kaj skarsajn fenomenojn. La levitacio, kaj ĝenerale la paranormalaj fenomenoj, estas samtempe anomaj kaj skarsaj fenomenoj, do tipe studataj de la ĥaosoligologio.
Mi scias ke la unua objeto kiun oni probable prezentos al mia vidopunkto estas ke, se iu fenomeno apenaŭ havas koneblajn regulojn de ekapero aŭ ekmalapero, kaj simultane ĝi estas tre malofta... oni ne povas ĝin studi science.
Jes, oni povas!
Klasika ekzemplo estas la teoria kaj aplikata mineralogio de la noblaj metaloj, precipe la oro, la arĝento kaj la plateno. Ĉi tiuj metaloj (kaj aliaj mineraloj ekonomike gravaj) estas skarsaj, kaj ties geologia distribuado estas ĥaosa, disregula, malfacile prospektorebla. Sed tio ne imposiblas (ne malebligas) ke la prospektoroj de oro, arĝento, plateno, koltano, nafto kaj tiel plu, laboru kaj kun probableco evidente pli alta ol la hazardo, ĉi tiujn aviditajn metalojn aŭ mineralojn trovu.
Noto: la koltano estas natura alojo el la kolombio (niobio), la tantalo (el kies du nomoj oni ekformis la parolon) kaj aliaj ĥemiaj elementoj, inter ili la uranio; do la koltano estas valoroza por fabriki elektronikajn kaj komputilajn pecojn, kaj aliflanke por akiri nuklean energion aŭ, ¡domaĝe! la atoman bombon.
Ja tiuj noblaj metaloj ekzistas, kvankam ili ne abundas. Se ili ne ekzistus, ilin serĉi estus kiel serĉi mamutojn por profiti ties karnon, ties ŝirdentojn (eburon) kaj tiel plu. La mamuto ne ekzistas jam (ne ekzistas plu) kaj ĝi, probable, malaperis pro la abuziva (trouza) homa ĉasado. Tial, nun neniu serĉas mamutojn. Kaj, kvankam la distribuado de tiuj multekostaj metaloj aŭ mineraloj havas feblajn signojn de probableco, ja tiuj signoj ekzistas, kaj havi nur tri procentojn da probableco estas pli bona situacio ol havi nur unu procenton da probableco, eĉ nur unu duonon de procenton da probableco (0'5%). La ĥaosoligologoj de la oro, tipe, laboras tiel kiam ili serĉas novajn ercojn, novajn minaĵojn.
La ĥaosoligologoj de la oviparaj mamuloj agas iel malsame, kvankam ne tro. Evolue, la mamuloj devenas el la birdoj, tial ankoraŭ kelkaj arkaikaj mamulinoj demetas ovojn, anstataŭ resti gravedaj kiel preskaŭ ĉiuj mamulinoj kiuj estos patrinoj. Ne estas facile trovi speciojn de oviparaj mamuloj; tamen, utila regulo estas serĉi tiujn mamulojn, la monotremojn, en lokoj foraj (malproksimaj) al grandaj kontinentoj, kie arkaikaj plantoj aŭ bestoj povis pluvivi sen la konkureca premo de aliaj pli kaj plu evoluintaj specioj. Ĉi tiu teorio efektiviĝas, ĉar ĉiuj monotremoj vivas en Aŭstralujo (Aŭstralio) aŭ en proksimaj insuloj. Eble, do, en izolitaj insuloj foraj al Aŭstralujo povus ekzisti ankaŭ monotremoj, sed probable ne en la interno de Eŭropo, Azio, Afriko aŭ Ameriko kiel kontinentoj. La ĥaoso ĉe la geografia distribuado de la oviparaj mamuloj, sekve, ne estas absoluta, ĉar tiu ĥaoso aŭ hazardo funkcias sub kelkaj parametroj. Kaj, kvankam monde la monotremoj estas skarsaj, en iuj lokoj ili povas esti relative abundaj. Jen ĥaoso iom logika, kaj jen povreco iom riĉa.
Nature, trovi monotremojn aŭ trovi levitaciulojn ne havas tiom altan ekonomikan valoron kiom trovi oron aŭ petrolon (nafton). Ja trovi iujn skarsajn plantojn aŭ bestojn estas ekonomike profitema por kelkaj farmaciaj entreprenoj, kaj tiam funkcias la aplikata ĥaosoligologio ĉe la biologio.
Kontraŭ la faktoj ne servas la argumentoj. Ĉar ĉi tiuj mineraloj aŭ noblaj metaloj estas tiom valoraj kiom por subteni entreprenojn de longedaŭra serĉado kaj longedaŭra profitado, la ekstrema malfacileco por ilin trovi ne imposiblas la teorian kaj precipe aplikatan mineralogion pri tiuj naturaj krudaĵoj. Do la ĥaosoligologio estas posibla, estas ebla... ĉar ĝi estas reala, ĉar ĝin oni aplikas trafe.
Ja la parolo estas longega kaj sone malbela, do oni povus kurtigi ĝin, ekzemple al koligologioĥoligologio. Tamen, ĉi tio estas nur verba afero. Ni reiru al la kerno, al la levitacio.
Iu minca (mallarĝa), kruda kaj ne profunde analiza vidopunkto scienca opinias ke la levitacio, la telepatio, kaj tiel plu... ne estas pli ol fraŭdo.
Mi ne apogas ĉi tiun mizeran racionalismon aŭ raciismon, kiu ne estas ĉiu scienca racionalismo. Mi eksplicite (malkaŝe) apogas la sciencan racionalismon. Ja la sciencan racionalismon kiu vidas larĝeskale, panorame, perspektivege, mi apogas.
Estas fakto, jes, la granda proporcio da fraŭdo ĉe la paranormalaj fenomenoj. Kaj estas fakto la skarseco (malmulteco) da sufiĉe pruvitaj paranormalaj fenomenoj; krome, kiam ili aperas, ili aperas preskaŭ hazarde, preskaŭ sen reguloj de manifestado (ekapero).
Sed tio ne implicas kvalifi kiel fraŭdon ekzemplojn tiel klaraj kiel tiuj de sankta Jozefo de Kupertino (Cupertino) en Italujo aŭ Edgaro Kejso (Edgar Cayce) en Usonujo. Oni ne rajtas ignori serioze ke sankta Jozefo de Kupertino flosis kaj flugis korpe, nek ke Edgaro Kejso prekonis (antaŭvidis kaj konis ekstersense) medicinajn, sociajn kaj psikologiajn aspektojn de la vivo.
Alia bona pruvo estas la kartoj Zenero (Zener), simplaj kartoj kun bazaj geometriaj formoj desegnataj en la surfaco, geometriaj formoj kiujn la ebla antaŭvidanto devas agnoski sen vidi tiujn kartojn. Multaj eksperimentoj efektivitaj montras malgrandajn sed klaran deviojn super la procenton da trafaĵoj atribueblaj al la statistika hazardo. Jes, sed... la rezultoj de tiuj eksperimentoj pri antaŭvidado ne estas kongruaj inter la malsamaj grupoj de kontrolo, kaj la devioj super la hazardan statistikon estas tre malgrandaj. Ni notu ke ankaŭ la devioj sub la procenton da statistike espereblaj trafaĵoj estas signifaj. Ekzemple, se ekzistas kvar kartoj, la unua kun cirklo, la dua kun triangulo, la tria kun rektangulo kaj la kvara kun simpla kvarbraka kruco, la volontulo, statistike kaj post la hazarda intermiksado de la kvar kartoj, devus trafi unu kvaronon da la figuroj, se ĝi respondas ripete, ni diru plurcentofoje aŭ plurmilofoje. Se ĝi respondas ĉi tie kun procento da trafaĵoj multe pli malalta ol unu kvarono... ankaŭ ĉi okaze ekzistas, probable, iu paranormala fenomeno. Kaj ankaŭ okazas kelkaj similaj rezultoj kun volontuloj: kun neesperebla falado da trafaĵoj. Kaj, ja, tiuj subtrafaj okazoj estas tre maloftaj, tre skarsaj.
Laŭ ci vidas, mi penis sobran kaj ne sensaciisman traktadon de la faktoj.
Kiel ilin interpreti epistemologie?
Mi konkludas ke, samtempe, la levitacio kaj iuj paranormalaj fenomenoj ekzistas... kaj ke la ordinaraj leĝoj de la fizika mondo estas klarege antaŭdominantaj. Nia fizika mondo estas, esence, mondo da fiksaj fizikaj leĝoj, almenaŭ por la ordinara homa percepto. Sed, do, kiel kaj kial ekzistas, ekzemple, la levitacio?
Laŭ la tipa Razilo de Okamo (Occam) uzata ĉe la fizikaj sciencoj, tio estas, uzi kiom eble minus novajn principojn, ĉiam preferante la plej simplan (kaj kontrasteblan eksperimente) hipotezon, mi interpretas tion ĉi tiel.
La levitacio ne okazas ofte, kvankam ĝi ja okazas, ĉar ĝi estas rezulto de tre malofta kunigo el fizikaj, biologiaj kaj psikologiaj kaŭzaj faktoroj.
Se tiuj faktoroj okazas kune, probable (sed ne sekure) aperos la levitacio. Se tiuj fizikaj faktoroj ne okazas kune, neniel aperos la levitacio.
La situacio, do, ne estus epistemologie tre malsama ol la situacio kie aperas la noblaj metaloj. La naturo ne bezonas tre nombrajn aŭ specialajn faktoroj kune por produkti oksigenon aŭ feron, do ambaŭ ĥemiaj elementoj aperas ofte kaj regule en la sfera tera supraĵo. Male, la kondiĉoj por la produktado de oro, arĝento aŭ plateno estas nombraj kaj specialaj; krome, tiuj kondiĉoj malofte kunokazas ie. Se tiuj kondiĉoj aŭ faktoroj kunokazas, ili kunokazas necelite, laŭ meĥanikaj kaj ĥemiaj blindaj leĝoj; tial la noblaj metaloj ne nur aperas malofte, sed ankaŭ ne facile prospektoreble: neniu natura celo konscie ilin produktis. Do iliaj leĝoj de probableco estas tre komplikataj, kaj nur signoj de ebleco, neniam sekuraj indikiloj laŭ la normala agado de la naturo. Simile, la naturo ne bezonas tre nombrajn aŭ specialajn faktorojn kune por ke la homo piediru; do ĝi, la homo, regule kaj ofte piediras. Male, la kondiĉoj por ke la homo levitaciu estas nombraj, specialaj, kompleksaj kaj ankoraŭ ne komprenitaj plene, malofte kunokazante ie; tial la homo malofte kaj nepredikteble (neantaŭvideble) levitacias.
Tamen, tradicie oni parolas pri grava malsameco inter la levitacio kaj la noblaj metaloj: la spiritaj tradicioj asertas (kvankam ne ĉiam, kaj ne ĉiuj spiritaj tradicioj) ke la levitacio estas multe pli ofta inter la homoj de nobla (nobla anstataŭ nobela) spirita naturo, kaj eĉ ke la sperta spirita meditanto povas probabligi, jen ne konscie, jen eĉ konscie, la ekaperon de la levitacio. La tibeta budismo opinias tiel. Mi pensas ke, verŝajne, ĉi tiuj spiritaj tradicioj studis praktike kaj rudimente kelkajn trajton el la kompleksega reto el kaŭzoj kaj faktoroj kiuj favoras la levitacion, kaj tial ili parte trafis favorante la levitacion de spertaj monaĥoj.
Oni notu ankaŭ, tre signife, ke eĉ la spiritaj tradicioj kiuj agnoskas la levitacion kiel fakton anstataŭ fraŭdo, kutime aldonas ke la levitacio ne devus esti serĉata kiel intrinseka (interna) celo pro la monaĥo aŭ meditanto, ĉar tio produktus kondamnendan spiritan vantecon. Verŝajne tiu stranga averto okazis ial; se serĉi la levitacion estus neebla, la monaĥestroj ne estus avertintaj pri la problemo, kiel neniu hodiaŭ avertas pri la tempoperdo kiu estus serĉi vivajn mamutojn. Oni ne povas trovi vivajn mamutojn, ĉar ĉi tiuj grandaj elefantoj malaperis. Kontraste, oni ankoraŭ, kaj tre malfacile, povas trovi vivajn kalmaregojn, ĉar recente oni pruvis ke ĉi tiuj kalmaroj gigantaj ankoraŭ naĝas tra la maroj, kaj kelkajn kalmaraj korpojn kun pluraj metroj da longeco oni trovis en la mara akvo. Do, eble estus perdotempo serĉi kalmaregojn, sed serĉi mamutojn... eĉ ne estas jam perdotempo, anstataŭe memevidenta absurdaĵo nenies farata kaj nenies avertata kiel kondamnenda perdotempo.
Epistemologie kaj pli ĝenerale, la levitacio elvokas du problemojn: la naturon de la ĥaoso kaj la eblecon de la libero; libero jen fizika, jen psika, jen ambaŭmoda.
Ĉu la natura fizika mondo, la kosmo, enhavas ĥaoson? Kaj, se jes, ¿kio estas la ĥaoso? Unue, la ĥaoso estus ĉiu fenomena situacio kies manifestado estus (parte aŭ tute) neprediktebla, neantaŭpensebla, ne regulita per fizikaj leĝoj; mi ne parolas ĉi tie pri la juraj aŭ politikaj leĝoj, sed pri fiksaj tendencoj el la fizika naturo. La fama pomo de Niŭtono aŭ Neŭtono (Newton) ne falas ekde la pomujo ĝis la grundo pro hazardo, nek pro libera decido de la pomo mem, nek pro magia ordono de Niŭtono kiel observanto, sed pro fiksa fizika tendenco: la leĝo de la gravito.
Ĉar oni neniel povas dubi, racie, ke en nia kosmo ekzistas tiaj leĝoj, unue en epistemologio oni hodiaŭ agnoskas unuanime ke la kosmo estas almenaŭ parte ordigita.
Sed, ĉu la tuta kosmo estas ordigita?
Ju plu des pli (laŭ iom lingva barbarismo: ĉiam pli) unue oni respondas kaj kontestas hodiaŭ ke, verŝajne, kelkaj mikrofizikaj fenomenoj ne havas kaŭzon, kiel la individua pozicio kaj la individua rapideco de unu elektrono ĉe la atomo, laŭ la principo pri nedetermineco aŭ necerteco de Ajsenbergo (Heisenberg). Se tio estas tiel en la fizika naturo, la fizika naturo estus marĝene aŭ parte ĥaosa, neprediktebla; kvankam plejmulte regula kaj prediktebla. Kaj la leĝoj de la makrofizika mondo estus, pli ol fiksaj leĝoj, tendencoj kun granda probableco, kie marĝenaj esceptoj povas okazi. Teorie, do, eble ne ĉio estas leĝe ordigita en la natura fizika mondo, kvankam ekzemple la teĥniko povus atingi future modon por scii simultane la pozicion kaj la rapidecon de unu individua elektrono ĉe la atomo.
Due, oni respondas kaj kontestas ankaŭ ke la klasikaj nocioj de fizika libero kaj psikologia libero (libera arbitro) hodiaŭ aperas kiel konstateblaj faktoj en la biologio. La sanaj bestoj kun centra nerva sistemo (la homon biologie oni konsideras kiel iun beston inter la aliaj bestoj) ne estas maŝinoj, sed konsciaj vivaĵoj kiuj povas elekti laŭ siaj biologiaj, ekologiaj kaj socialaj eblecoj (fizika libero) iujn preferitajn agojn (psikologia libero, libera arbitro). Ĉi tiu libereco ne estas absoluta, sed male tre limigita, tamen ĝi eksperimente kaj observite ja ekzistas. Se iu ĉimpanzo lernis lavi la terpomojn en mara akvo antaŭ ol ilin manĝi, ĝi povas elekti ĉu tiel prepari la terpomojn, ĉu ilin prepari alimode; nek ĝia anatomofiziologio, nek ĝia individua psikologio, nek ĝia sociala rolo inter la aliaj ĉimpanzoj, nek ĝia ekosistemo (ekologia medio) determinas ke ĝi preparu la terpomojn laŭ unu difinita maniero anstataŭ alia difinita maniero. Ĝi ĝuas relativan liberecon ĉi tiurilate; ĝia konduto, ĉi tie, ne estas fiksita deterministe, sed orientita probabliste.
La levitacio, tiel, estus kompleksega kombinado inter iu mikrofizika nedetermineco kaj iu makrofizika kaj psikologia libereco. Oni notu, tamen, ke kutime sankta Jozefo de Kupertino levitaciis nevolonte, eĉ volonte ne levitacii. La levitacio estas, kiel ĉiu mensa fenomeno, ĉiam kompleksa fenomeno, kie la korpo, la fizika nivelo, estas nepra bazo por ke la menso aŭ psiko aperu, sed poste la menso aŭ psiko ne agas jam nepre determinita (kvankam ja jes kondiĉita) per la fizikaj leĝoj, ĉar la psika nivelo de la realeco estas diferenca (malsama) kaj pli subtila ol la fizika nivelo de la realeco. La levitacio estas nekutima psikofizika tendenco kiu povas esti trejnata aŭ rifuzata, parte libere sed ne tute libere, ne komplete libere. Hodiaŭ, la fona biologia kaj filozofia hipotezo pri la psikaj aŭ mensaj fenomenoj estas precipe, operacie, la emergentismo (elmergiĝismo).
Tiel mi traktis la aferon, kiel eble plej sobre, racie kaj fakte; la eksperimenta serĉado de la levitacio kaj aliaj paranormalaj fenomenoj kontinuos. La levitacio estas ĥaosoligologaanomoligologa fenomeno; kaj se tiel ĝin ni konsideras, nia serĉado estos pli fruktodona.
Kion opinias ci, ho leganto?
Amike, el Aleksandro Ksavero Kasanovo Domingo, elektronika poŝto trigrupo @ yahoo. es (trigrupo arobo yahoo punkto es).
Cordialmente, de Alexandre Xavier Casanova Domingo, correo electrónico trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arroba yahoo punto es). La imagen del avatar gráfico es una fotografía que me identifica realmente, no retocada, tomada en septiembre del año 2017.
ManuelB
Mensajes: 11932
Registrado: 04 Nov 2011, 15:00

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por ManuelB »

¿Nos estás tomando el pelo?
Avatar de Usuario
Alexandre Xavier
Moderador global
Mensajes: 2533
Registrado: 08 Feb 2012, 00:46
Rango personalizado: Filósofo revolucionario desde la tradición metafísica clásica, oriental y occidental.
Ubicación: Monforte de Lemos, Galicia.
Contactar:

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Alexandre Xavier »

Saludos, Manuel B.
Preguntas lo siguiente.

" ¿Nos estás tomando el pelo?".

Pues no, no os estoy tomando el pelo.
Mi mensaje anterior es un mensaje, en esperanto, sobre las cuestiones epistemológicas suscitadas por la levitación y otros fenómenos paranormales. Y es un mensaje que va totalmente en serio, como puede apreciar quien estudie un poco este idioma o pase mi mensaje por un traductor automático de esperanto a castellano, que los hay internéticamente gratuitos.
Lo que puede chocar es que lo haya enviado, en primer lugar, a dos foros en castellano, este foro Sofos Ágora y el foro Frónesis de filosofía ligado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (una universidad española).
Me explicaré.
La barrera lingüística entre los filósofos sigue siendo enorme. Las respuestas básicas ante este problema han sido varias a lo largo de la Historia; y no son muchas, por cierto. Esencialmente, son las siguientes.

Una. La utilización, tras su aprendizaje a fondo, de una lengua filosófica común, como el sánscrito en el sudeste asiático antiguo, el chino en el Asia centromeridional antigua (y puede que moderna también), el griego clásico en el Mediterráneo Oriental y el Oriente Medio, luego el latín en todo el Mediterráneo y la mayor parte de Europa, el árabe en el Magreb, el Oriente Medio y zonas limítrofes (como la Peninsula Ibérica) durante la Baja Edad Media, el francés en el siglo XIX, el español o el portugués en sus zonas americanas o africanas de influencia, el ruso en Europa Oriental, Siberia y Asia centroseptentrional, el alemán en la Centroeuropa a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, el inglés casi por todas partes desde el fin de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Esta solución siempre es parcial geográfica e históricamente, además de resultar imposible para quienes no tengan un gran don de lenguas o la fortuna económica para el aprendizaje a fondo de la lengua territorial favorecida en la coyuntura de la que se trate. Salvo para los nativos de esa lengua territorial, claro. Eso se ve muy claro, hoy, en los foros filosóficos internéticos en inglés; de los que salen expulsados, de hecho, quienes no dominan el idioma albión.
Dos. La adopción de un pequeño grupo de lenguas pivote, solución formalmente adoptada en la Unión Europea o en la Organización de las Naciones Unidas. En la práctica, es una solución totalmente inviable a medio y largo plazo, por razones organizativas y económicas, y por eso en realidad esta solución siempre bascula a dos o tres lenguas de trabajo como mucho, y finalmente a una sola lengua predominante, que es el inglés en las dos organizaciones políticas (y económicas) que he citado. Aprender a fondo dos o tres lenguas está fuera de las capacidades del filósofo medio.
Tres. La utilización de traductores e intérpretes. Solución cara y lenta. Sirve para grandes documentos filosóficos clásicos con valor permanente, como la Crítica de la Razón Pura o el Taotequín, pero nunca para el diálogo filosófico continuo. Inviable.
Cuatro. La adopción de programas y sistemas de traducción automática gratuita. Es francamente deficiente hoy por hoy, aunque ha avanzado mucho; hoy por hoy, se limita filosóficamente, en general, a hacer legibles pasablemente los documentos emitidos en una lengua desconocida para el oyente o lector; esto en el mejor de los casos. No da, en la actualidad, calidad suficiente para sobrepasar la barrera del idioma.

Cinco. La creación y utilización de una lengua simplificada y regularizada común. Es, aunque quienes solamente hayan oído hablar del esperanto no lo sepan, un procedimiento muy antiguo. Ya Cristóbal Colón lo utilizaba. En efecto, hablando lingua franca Colón se hacía entender en todos los puertos del Mediterráneo y cercanías, de Finisterre a Sebastopol pasando por Cádiz, Barcelona, Argel, Venecia, Atenas, Alejandría, Beirut o Constantinopla. Conservamos cantidad de documentos escritos en los muchos siglos durante los cuales se habló esta lengua. En la lingua franca caen la declinación y la conjugación, sustituidas por una monótona morfosintaxis analítica posicional de gran regularidad, muy fácil de predecir, aprender y utilizar. Caen también los rasgos ilógicos, como el ficticio sexo gramatical del mar (o de la mar) pasando al género neutro todos los sustantivos sin sexo real. El vocabulario se toma del repertorio más común en el ambiente de los hablantes, aquí con predominio neolatino aunque con importantes aportaciones del árabe, el griego, el turco y el hebreo o el arameo. Y la ortografía, finalmente, se hace transparente y fonética, usando, en el caso de la lingua franca, el alfabeto latino bajo el principio de una letra para cada fonema y viceversa, sin las complicaciones del inglés o el francés.
Luego el esperanto, el anterior universalglot (en realidad, el modelo primordial para todo este tipo de lenguas planificadas auxiliares) el ido, la interlingua, el icuso, el novial, el ulango, el occidental, la lingua franca nova y muchos más inventos por el estilo, radicalizan y sistematizan este proceso que acabo de mencionar: la creación y el desarrollo, por su mismo uso, de lenguas de puerto.
Es decir: los hablantes se ponen más o menos conscientemente de acuerdo en hablar de manera sencilla y eficaz, poniendo en común el vocabulario que ya dominan o pueden dominar fácilmente, simplificando y regularizando al máximo todo lo demás. Así surge el europanto, jerga eficaz utilizada por estudiantes de intercambio en enseñanza media o universitaria, hombres de negocios, policías, militares, funcionarios, políticos, burócratas, camareros, turistas, mafiosos, terroristas, pilotos de avión, capitanes de yates, científicos y otros interesados en el ambiente de las instituciones e integraciones paneuropeas desde la Segunda Guerra Mundial. Luego el traductor Diego Marani lo sistematiza y le da forma literaria, al igual que varios siglos antes lo hizo Molière (pronunciación: Molier) con la lingua franca, la cual aparece en forma regularizada en los diálogos de sus comedias, cuando quien habla es un extranjero no francés. De forma similar, los artículos y libros de tendencia más o menos cómica de Diego Marani reproducen, de forma estilizada y sistemática, el habla previa que utilizan los usuarios de esta lengua europea de puerto y de contacto: el europanto, a la cual bautiza con nombre mi propio colega, traductor italiano para la Unión Europea.

Esta quinta solución, por su espontaneidad, su eficacia probada por el tiempo y su potenciación con los conocimientos científicos lingüísticos actuales, es la verdadera solución para la comunicación entre filósofos sin lengua territorial común.
Porque el aprendizaje de todo lo que no es vocabulario, en una lengua así, resulta cuestión de minutos o de horas, de unos pocos días como mucho. No hay verbos irregulares ni plurales anómalos que aprenderse, ni los sutiles e inaprehensibles matices vocálicos del inglés británico; ni excepciones ortográficas. Lo que queda es, pues, aprender el vocabulario; y como tal vocabulario, lógicamente, es sobre todo el vocabulario más internacionalizado (con predominio, pues, de las grandes lenguas europeas occidentales) nadie parte de cero ni mucho menos para aprenderlo, sea cual sea su lengua territorial nativa.
Por todo esto, Manuel B., he enviado este mensaje de epistemología en esperanto. Quienes no estéis de acuerdo con mi punto de vista tenéis, claro está, todo el derecho del mundo a presentar vuestras objeciones. Mas está claro que no os he tomado el pelo.
Y en foros esperantistas, evidentemente, lo han empezado a leer, respondiéndome.
Cordialmente, de Alexandre Xavier Casanova Domingo, correo electrónico trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arroba yahoo punto es). La imagen del avatar gráfico es una fotografía que me identifica realmente, no retocada, tomada en septiembre del año 2017.
Avatar de Usuario
Tachikomaia
Mensajes: 13662
Registrado: 10 Ago 2011, 20:39

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Tachikomaia »

ManuelB escribió:¿Nos estás tomando el pelo?
De ser así ya estaríamos pelados.

Alex simplemente está dando lo que para él es una importante información en un idioma que nadie aquí comprende excepto él y quizá algún otro, pero que él cree es importante aprender.

A mí me parece estúpido ponerse a aprender lenguajes, pero supongo que alguien tiene que hacerlo, y ya que tú Alex lo has hecho, o ya que te interesa tanto, podrías hacerme el favor de traducirme la historia que dice acá
http://seesaawiki.jp/w/sv32_k/d/%A5%A8% ... 5%A4%A5%BA
o colaborar con Chrome, porque la traducción que me hace está bastante rara.
Spoiler: show
Finales del siglo XIX, los Balcanes. En el equilibrio de poder del poder europeo, la sombra de la supervivencia también apuntaba al imperio otomano-turco que apenas tenía una esperanza de vida. La semilla de varios conflictos, que eran tan densos como para ser llamados "depósitos explosivos de Vulcano", ahora iban a prender fuego todos juntos. Terrorismo de Freedom Armenian Army, Assassination of Honorable Assassins, etc. ya era una ocurrencia rutinaria. El gobierno de la dignidad cayó al suelo, en medio de rumores y especulaciones pesimistas está volando, para el Imperio británico, que es el protectorado de la Turquía otomana, la recuperación de incidentes de orden público es el más grande de la necesidad urgente ocurre.
 Para descubrir las ruinas recién encontradas, el equipo de investigación académica despachado por el Museo Británico fue destruido por los ladrones y todos los materiales, incluidos los bienes excavados, se vieron privados. El personal de todos los de la cabeza y no, están muertos arrancados del abdomen, desde el modus operandi cruel, criminal puede un ladrón mujer, conocida por el culto al demonio, el Ruth Gurandie una banda y cabecilla.
 Mientras tanto, en el Royal Crestacey de Londres, había una gran sensación de crisis de que Ikeda de Ruth trajo no solo artículos excavados sino también diarios excavados. En esta ruina donde se suponía su existencia a partir de los materiales del Museo Británico, el secreto del demonio que anuló la historia religiosa del Medio Oriente desde la raíz fue ocultado.
 Ángel caído No dejes que la Rut de Lucifer como el niño caído use la maldad de la resurrección del diablo. Colegio de Armas séptimo grupo (MI5 después) es, en la universidad de brazos con un militar, se decidió enviar a la Guardia regimiento XVII es un importante Baronette (barón) Julian Bond Sir James.
 Por lo tanto, tanto Epe y Fleure, que se dice que es Eiichi en su técnica de espada, Son Kato Mother Goose y Aitaka Cutlass se coló en una sola península de los Balcanes.
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3039113
Desde 13:00

Imagen

No te estoy tomando el pelo. El juego 8 Eyes de NES tiene una versión japonesa y otra de EEUU. La de EEUU, en historia, es muy diferente.
http://www.thegameisafootarcade.com/wp- ... Manual.pdf
La japonesa me resulta muy extraña, en parte por ese dibujo (que puede ser de un fan o antifan, y estar bastante alejada de la realidad del juego, o no, no sé) y la estatua demonio del final (también está en la versión de EEUU, pero dice cosas que no están relacionadas con la historia del juego (simplemente felicita al jugador) y su existencia no encaja con ella, no sé si en la versión japonesa es igual).
Si no puedes hacerlo, intenta primero hacer algo más simple aunque similar.
Avatar de Usuario
Alexandre Xavier
Moderador global
Mensajes: 2533
Registrado: 08 Feb 2012, 00:46
Rango personalizado: Filósofo revolucionario desde la tradición metafísica clásica, oriental y occidental.
Ubicación: Monforte de Lemos, Galicia.
Contactar:

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Alexandre Xavier »

Saludos, Tachikomaia.

Dices lo siguiente, entre otras cosas.

"A mí me parece estúpido ponerse a aprender lenguajes".

Voy a tomarme en serio, sin ironía ninguna, lo que acabas de decir.
Si es estúpido ponerse a aprender lenguajes, todos hemos hecho una estupidez cuando éramos niños, pues hemos aprendido un lenguaje; sin el cual no hubiéramos tenido la socialización debida.
Naturalmente, puedes objetarme que, en realidad, lo que consideras estúpido es ponerse a aprender lenguajes adicionales al que se aprendió espontáneamente en la tierna infancia de cada cual.
Es decir, que reivindicas el derecho a ser monolingüe.
Anda: repasa mi texto ultrapolémico "El derecho a no aprender idiomas.", que está en este mismo foro, y verás que en esto, en el fondo, te doy la razón.
Ahora bien, y sigo sin ironía sino con secas consecuencias lógicas, si eso lo aplicara todo el mundo, tendrías que conformarte con ver mangas y animes japoneses en su lengua original nada más, o sea el japonés, pues los autores no cometerían la estupidez de aprender inglés (o castellano) para adaptarlos a públicos de otros países. Y no habría traductores ni intérpretes.
De hecho, en tu mensaje anterior me pides una traducción gratuita del japonés, idioma que hablo.
Es decir, y sigo sin hacer ironía sino que me ciño a los hechos y a sus consecuencias: consideras que he cometido varias estupideces aprendiendo idiomas, y buscas aprovecharte de esas estupideces que he cometido.
Ahora, seguro que algunos me vais a decir que la ironía más dura es la que no se presenta como ironía, y que de hecho me estoy burlando ácidamente de Tachikomaia.
¡No! Insisto en que la ironía es más dañina todavía que el exabrupto directo, porque ése se lee o se oye, y cualquiera con dos dedos de frente lo olvida enseguida. No, no me estoy burlando de Tachikomaia.
Lo que quiero decir es que si pretendemos salirnos del nada risueño proyecto de tener que aprender un montón de lenguas para comunicarnos por el mundo (aunque mis colegas los traductores, intérpretes, lingüistas y demás lo presenten como un alarde de modernidad y progreso, cosa que de ninguna manera es) la solución más realista es aprender una sola lengua común pero, eso sí, sumamente fácil de aprender y usar.
Todo esto le sobra a Tachikomaia, obviamente, si solamente quiere comunicarse con filósofos de lengua castellana. Bueno, al margen de que Tachikomaia ha aprendido inglés y que usa esta lengua (lo cual lo presentaría como un estúpido según su propia alegación) yo sí que quiero comunicarme con un filósofo eslovaco que tenga algo importante que decir. Si ese eslovaco solamente habla eslovaco y algo de checo (dos lenguas eslavas muy parecidas entre sí) y le parece estúpido ponerse a aprender lenguajes, no nos podremos comunicar en la vida, como no aprenda yo eslovaco; y algo de eslovaco ya hablo, sí.
Ahora bien: más racional, más magnánimo, más de miras anchas, sería que ese filósofo checo y yo, un filósofo gallego, aprendiéramos conjuntamente una lengua sin irregularidades, graves dificultades ni excepciones gramaticales, morfológicas, sintácticas, fonéticas, ortográficas, etcétera, en la cual todo el trabajo de fondo, para aprenderla, se reducirá a aprender el vocabulario, y ese trabajo estará en buena parte ya hecho de antemano porque tal idioma utilizará preferentemente las raíces semánticas más internacionales y difundidas. Ese filósofo checo, yo y los demás filósofos nos comunicaríamos sin gran esfuerzo así, internacionalmente.
Y Tachikomaia puede soltar ahora: bueno, Alexandre, ¿te estás escaqueando de la traducción que te pido? No, Tachikomaia. Te sugiero que me envíes el texto de forma muy nítida; el texto en japonés que figura sobre la imagen que envías está bastante borroso.
Cordialmente, de Alexandre Xavier Casanova Domingo, correo electrónico trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arroba yahoo punto es). La imagen del avatar gráfico es una fotografía que me identifica realmente, no retocada, tomada en septiembre del año 2017.
Avatar de Usuario
socrates
Moderador global
Mensajes: 14040
Registrado: 19 Ago 2014, 04:56
Rango personalizado: Usuario y moderador.

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por socrates »

Tachikomaia escribió:
ManuelB escribió:¿Nos estás tomando el pelo?
De ser así ya estaríamos pelados.
Yo le recomiendo un buen psiquiatra.
Las ideas gatillan acciones.
Avatar de Usuario
Tachikomaia
Mensajes: 13662
Registrado: 10 Ago 2011, 20:39

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Tachikomaia »

Borroso? No lo creo, pero no debería ser un problema. Has aprendido a leer español y no sé cuántos idiomas más ¿no? Podrías aprender a leer "borroso" también xD
Si no puedes hacerlo, intenta primero hacer algo más simple aunque similar.
Avatar de Usuario
Alexandre Xavier
Moderador global
Mensajes: 2533
Registrado: 08 Feb 2012, 00:46
Rango personalizado: Filósofo revolucionario desde la tradición metafísica clásica, oriental y occidental.
Ubicación: Monforte de Lemos, Galicia.
Contactar:

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Alexandre Xavier »

Hola a todos en este hilo.
En este mensaje creo que ya va a ser bueno poner la traducción automática al castellano de mi mensaje inicial en esperanto. Veremos qué tal lo cogéis.

----------

La levitación es un fenómeno de la caosoligología [/ u]. [/ i]

Lenguaje y perspectivas políticas. [/ i]

Este controvertido ensayo no es un lenguaje o una lingüística, sino una teoría del conocimiento y la epistemología. Es por eso que aparece, en el foro Fronesiso [/ i] (originalmente: Phrónesis) en una sección para epistemología. Fronesiso es un foro de Internet en español y principalmente en español, dirigido principalmente a estudiantes y doctorados de filosofía, aunque abierto a otros miembros. Yo, como una universidad licenciada en filosofía y vetada ideológicamente al grado de doctor, soy un participante típico de este y tal foro filosófico. También enviaré este ensayo a otros foros de internet, especialmente si usan Esperanto para la cultura.
En teoría, entonces, esta revolución preliminar lingüística y política sería ... si viviéramos en un mundo académico ideal; he aquí que en un mundo donde no estaría académicamente vetoata llegar a un doctor con una tesis universitaria, y donde helpoplanlingvoj similares Americana u otro se utilizaría y considera que es solamente un medio fácil neutra (y de hecho reformeblajn!) internacional. Pero, por ejemplo, mi negativa radical al aborto, que considero una forma temprana de niñera, me veta, tanto más cuanto que soy políticamente un médico extremo; he aquí, revolucionario derecha que quieren un mundo donde la libertad del individuo será efektivigota como bien supremo, a continuación, sin pena de muerte, ni la guerra, ni impostokolektistoj, o abogados, o tropopolado o delitos, o la opresión de las personas a causa de otras personas, o la pobreza, ni aborto, ni tortura. Un mito común dice que la revolución es siempre y solo una cuestión de los rojos. Pero la verdad es que nosotros también, los traficantes, podemos ser revolucionarios, y de hecho el derecho auténtico, compatible y radical es, naturalmente, un derecho revolucionario. Nosotros, los revolucionarios de derecha, no somos fascistas ni autoritarios (autoritarios). Ningún ser humano tiene derecho a controlar a otra persona para que le recete cómo debe pensar y actuar. ¡Pero ese es el sacerdote, el juez, el banquero, el recaudador de impuestos y el político profesional haciendo continuamente! ¡Y también la mayoría democrática (mayoría), las personas, la sociedad en general, controlan, monopolizan y asfixian al individuo! Como dijo el filósofo Ajno Rando (Ayn Rand): puedes liberar a los seres humanos [/ i]. De hecho, el derecho conformista es colectivo, así como el socialismo, y subordina al individuo a la sociedad. ¡Mucho, en el derecho revolucionario hay una proclamación de que el individuo vale y es válido primero, incluso contra la sociedad si es necesario! No, no todos los humanos son iguales, contra cualquier socialismo o comunismo. Y la prueba gráfica ... es que no todos los deors son iguales. Nosotros, los dekstristoj revolucionaria, es libertaroj [/ i] (, liberaloj radical libertario) pero el konformista e institucional adecuado es típicamente por lo kolektivista y malindividuista cómo el Livo, el socialismo o el comunismo. A menudo, incluso más. Si la asfixia Livo el individuo bajo la presión del Ejército Rojo o el Partido Comunista, el konformista, asfixia derecha hipócrita y oportunista económicamente el individuo bajo la presión del capitalismo internacional o de la Iglesia Católica. O desde el islamismo solarista. El auténtico derecho, a diferencia de, dice que la verdadera revolución siempre se basa en la tradición, y que sin la tradición no hay revolución. Y el auténtico derecho continúa diciendo que la naturaleza humana es ningún enigma sin descifrar y nedeĉifrebla, sin sábana blanca cuya antaŭskribaĵoj no existe o no tiene importancia, infinitamente flexible e infinitamente regrabable. En realidad, ya se conocen muchos aspectos de la naturaleza humana, ju ya más, y nuestro creciente conocimiento de la naturaleza humana indica claramente que el hombre (el subrayado persona individual [/ u]) tiene características y los límites típicos, no fácil de ser convertible o dominante, ya sea genético o social, o factores psicológicos. Un ejemplo típico es, a pesar de lo que diga el controlador de la derecha, que la clase social no es elegible individualmente [/ i]. Alguien no Proletario Proletario para su personal elección, pero por lo general debido a ser el hijo de otro proletario, y un hombre muy rico, esto es como ser un hijo o heredero de otro gran hombre rico, esto es tal que es bastante rica, al menos mezeriĉa, para hacer negocios justos e inversiones, por lo tanto, subir a una gran riqueza. Ningún mendigo nativo o persona de baja categoría puede ir voluntariamente a un gran capitalista en la élite de las cien personas más ricas del mundo. Sí, Carlos Marx tenía razón para muchas cosas; Y si esto te sorprende, porque esto viene de boca de cierto político, lector, debes recordar que soy un hombre sordo ... no constante, sino revolucionario.
De hecho, el partido de derecha ignora, rechaza, refuta, condena o elogia a Karlon Markson, Ayn Randon, Frojdon o Freud (Freud), Zamenhofon y otros. Pero estos cuatro geógrafos dijeron verdades incómodas suficientemente demostradas en la economía, la política, la psicología, la biología o la lingüística. Entonces, nosotros, pensadores de la derecha revolucionaria, debemos reconocer necesariamente los descubrimientos e invenciones de estos cuatro judíos; críticamente, sí, pero no por supuesto.
El propósito de la derecha es siempre revolucionaria la felicidad del individuo [/ i]. Aquí está la medida fija para medir y juzgar todas las actividades teóricas y prácticas. Y, en última instancia, esta medida solo se puede usar ... individualmente. Nadie puede o tiene el derecho de juzgar en lugar de otras personas, y especialmente justo las personas que quieren ser felices, finalmente, pueden medir y juzgar si cómo y cuánto es, y probablemente será feliz. Las conclusiones comunes racionales existen entre los hombres, pero siempre a partir de los individuos a los grupos, nunca fuera de cualquier comunidad o grupo social a un determinado individuo o hasta varios individuos. Y, aunque el juicio sobre la felicidad es siempre individual, no es arbitrema o caprichosa; Es objetivo, basado en el conocimiento probado y comprobado del individuo humano. Por lo tanto, a pesar de la plursekula aŭsenteco (ausencia) de institución central y exclusivo determinante sobre la felicidad, como si Academia de la felicidad [/ i] paralela a la Academia de Esperanto [/ i] ... no es ya un clásico y una configuración creciente entre los individuos que buscan la felicidad, su felicidad.
Y si alguien pregunta si hay algún famoso revolucionario correcto, responderé.
Oh sí; entre otros famosos revolucionarios de derecha: el Aetatone fantasma! Aenatone no era nacionalista, no fascista, no esclava. Proclamó que todos los hombres son iguales y libres antes de Atón, el Dios de todas las entidades (entidades). Fue pensado para limpiar su memoria, incluso su nombre, pero su revolución todavía continúa y afecta. Aĥenatono hizo una real y una verdadera revolución, de la derecha política, de la orden. Y este orden es primero eterno, eterno, desde la metafísica. Después de que los efectos de orden en la política, y, finalmente, por este orden, a partir de la política, la economía y las ciencias experimentales, afecta de manera simultánea en la política y en la metafísica: la gente ya no serán esclavos de acuerdo con las normas legales y políticas, o serán esclavos de acuerdo con las leyes karmaj para su metafísica ignorancia de la verdad suprema, la verdad metafísica que debe involucrar el conocimiento de la verdad física, el primer elemento de la tropopolado, un problema clásico en Egipto.
Aenatone es un auténtico revolucionario de derecha.
Sin embargo, hoy en día, la revolución en Egipto derecha no seguir ciegamente las ideas de Aĥenatono, a pesar de que se va a beneficiar de manera crítica.
El hombre no puede vivir bien con una densidad demográfica superior en general de cincuenta en una ronden kilómetro (cincuenta en un círculo con un kilómetro de radio); Aquí, dieciséis personas en un kilómetro cuadrado. Ninguna ideología política o religiosa en Egipto, si la religión politeísta faraónico, si el aĥenatona preskaŭmonoteismo si el comunismo, si la democracia, si el fascismo, si el Islam, si el cristianismo no, si la política anarquista, si el capitalismo, si la monarquía si la república, incluso si el ekologismo, puede lograr que con una muy alta densidad demográfica fuera de la zona habitable único, este es el río Nilo, los egipcios viven así. Fuera del Nilo, los egipcios no pueden aceptar el calor (incluso cincuenta grados centezimalajn!), Ni puede aceptar por cada mil habitantes en un ronden kilómetro.
Por lo tanto, es necesario reducir el nacimiento y la densidad de población en la orilla del río Nilo hasta menos (menos) de dieciséis personas en un kilómetro cuadrado; por cuatro o cinco personas en un kilómetro cuadrado es prudente frontera demográfica aquí, alrededor del Nilo.
Este es el primer acto revolucionario que hacer hoy en Egipto, una acción que permita a los cambios económicos, políticos y culturales deseables en el país de Aĥenatono. Para que cada egipcio pueda vivir bien y en paz. Por lo tanto, meditonte, que será capaz de entender que todos los egipcios, cada hombre es Atón, el aŭtosufiĉanta (auto) Dios. Que el alma individual, en su nivel supremo de la conciencia espiritual, en última instancia, es Dios mismo, la Realidad Suprema, material de ambaŭmode y de personal.
Y en todo recurso más grande revolucionario del planeta será similar: el descenso de la natalidad y la densidad de población de vista ecológico límites razonables, dando así bases materiales objetivas para el desarrollo espiritual de cada individuo, el desarrollo espiritual, que es el nefajebla o nefiaskebla (nemalsukcesebla) camino a la felicidad.
Lingüístico, tampoco hay posibilidad de que vuelva a pensar (prejuicio) del pronombre ci [/ i] en esperanto. En realidad, yo, como un típico revolucionario derechista, no apelo a la sociedad, sino al individuo. [I] Usted [/ i] no es ni filozofas capaz de meditar colectivamente, hablando con propiedad, como se acaba de hablar [i] que [/ i] no comer o comer en conjunto, con el estómago común a usted; No tienes estómago sino estómagos; No tienes cerebro sino cerebro; Entonces no comes colectivamente ni piensas colectivamente, aunque puedes comer juntos o pensar juntos (todo de ti mismo), ya que nadie puede comer o pensar por sí mismo y para otra persona. Quien filosofíe o sea capaz de filosofar es usted , un individuo que lee este ensayo, con un cerebro que usted tiene. No escribo ni lo pienso especialmente para ti, pero para ti [/ b]
Entonces, como experto en filosofía oriental, sé que [su] vida típica es el Tao [/ i]. Lingüístico, típico, no es axiológico y valioso neutral. La separación de la filosofía con mutuamente ininteligibles, o el sectarismo estéril de esperantistas, idistoj, volapukistoj y así sucesivamente en la lengua auxiliar práctica, más a menudo indican que el hombre medio, ¡Ah!, No sabe ni quiere saber. La sabiduría suprema que lleva al meditador al avión, con plena felicidad, no es una cuestión de la mayoría democrática, sino de la gran minoría [/ i] (minoría). Del individuo, de los individuos que tienen individualmente una discusión entre sí, directamente y sin mediación de ninguna iglesia, ningún partido político, ninguna empresa, ninguna familia, ninguna geparo amorosa o Amora, una nación, un estado político, una nación, un club deportivo o cualquier tribu Mis reflexiones van a esta magnífica minoría. Y así estadounidense como otros idiomas helpoplanitaj fáciles son muy buenos, muy apropiado, para abolir las barreras colectivos entre las personas que quieren pertenecer a la gran minoría, eso es las personas cultas y sabias que hayan suscrito aprendido y prudente tener una discusión y meditar hasta que el supremo conocimiento de la verdad, hasta el momento más elevado, supremo, supremo, felicidad [/ b].
Como dije, el tipo de vida es el Tao. Aquí hay algunos ejemplos de idiomas.
Todos pueden notar que, en este ensayo, mi estilo es generalmente ortodoxo en el lenguaje, al estilo de la Fundación del Esperanto y la revista [i] Mes [/ i]. Sin embargo, existen algunas desviaciones, principalmente debido a la claridad. Por lo tanto, generalmente evito los errores excesivos y confusos [i] [/ i]. Obviamente, el levantamiento físico o político no se deja, sino que es un lugar positivo y autónomo, así que prefiero usar la palabra más simple, clara y positiva: [i] levantar [/ i]. Del mismo modo, en lugar de Internet forma internacional opaco y etimológicamente obscuro [i] [/ i], que utiliza un sinónimo de ordenador perfectamente internacional, crudamente pronunciar y fonéticamente similares, pero con una sintética raíz semántica (no analizada): [i] Internet [/ i] . Un ejemplo aún más sorprendente es la mezcla [i] foresta [/ i], que no es muy clara analógicamente, completamente opaca a nivel internacional y que causa confusión internacional con [i] forest [/ i]. Naturalmente, la raíz internacional [i] ausentó [/ i] o, alternativamente, [i] aŭsenca [/ i], tiene un buen apoyo en las grandes lenguas eŭropokcidentaj y esta forma sintética es tan fácil de pronunciar como transparente internacionalmente. La forma [i] foresta [/ i] es un volapucismo en esperanto, y de hecho el fractalismo abunda en esperanto.
Noqueado: Prefiero, en esperanto, las raíces internacionales griegas y letonas que son comunes en la ciencia, la tecnología y la filosofía. Es por eso que mi estilo, filosofando con Esperanto, aparece un poco y de alguna manera interlinguaeska; Reconozco y confieso esto.
¿Alguien argumentar seriamente que el adjetivo sintética [i] transparente [/ i], en lugar de o junto al adjetivo analítica Inglés [i] transparente [/ i], que no es transparente a nivel internacional, transparente, o que es difícil de pronunciar?
Lo que quiero, filosofar, es ser fácilmente comprensible internacionalmente a través de un lenguaje internacionalmente fácil, y responderme, incluso desafiarme, también a través de un lenguaje internacionalmente fácil. Yo silbo aquí sobre la limpieza académica o los clásicos. Yo, como [i] un filósofo [/ i] en lugar de [un] filólogo [/ i], no busco palabras especialmente bellas y armoniosas, sino frases e ideas claras y (si es posible) verdaderas.
También hay un buen ejemplo de esto, mi desilusión de los signos iniciales del español para la puntuación de admisiones (exclamación) o pregunta. Obviamente, una frase corta con ekmajuskla palabras de pregunta no es necesario que interpunkcian marca inicial pregunta, pero en frases largas y complejas, sin esos signos iniciales eran difíciles de entender si cuando el admiracio o interogacio (pregunta). Y la ortografía fonética [/ i] es un principio importante del esperanto, incluso para fundadores o fundadores lingüísticos, fundamentalistas, etc. Entonces, de acuerdo con la ortografía fonética (cómo escribir y escribir mientras hablo), uso los signos iniciales de admiración o interrogación cuando es apropiado para una lectura fácil.
¿Son estos signos de puntuación iniciales de alguna manera difíciles de leer? Lingüísticamente, ¡de ninguna manera!, Ya que los dos He aquí inicial signos finales del lo de citar "", en lugar de sólo una señal de citar, "de ninguna manera obstaculizar la lectura, pero favorece. Sin embargo, si forman un tribunal lingüística contra mí debido a mi ekuzo de estos caracteres, o porque de mi preferencia de las raíces internacionales sintéticos semánticas, en lugar de las raíces analíticos de Esperanto, o debido a mi recuperar las pronunciaciones original (no la pronunciación de [i] Freud [/ i] no es [i] Freud [/ i], pero [i] Frojd [/ i]) ... aquí que, bajo un lenguaje sencillo internacional de lo que debería ser, y [i] solamente [/ i] tendría que ser estadounidense, parece que el [i] esperantismo [/ i]. y tengo el derecho a no ser esperantista, y tengo el derecho a introducir en la palabra Esperanto que, a diferencia de la palabra infame [i] esperantista [/ i], sólo indican un hablante de esperanto, incluso si no es compatible con el esperantismo, incluso si Cree que otros lenguajes artificiales son mejores y mejores que el esperanto. No puedo clasificarlos en mi mente, y contra mi voluntad, como [i] esperantist [/ i], o Esperanton, hablo y escribo con fluidez. ¡No soy un esperantista! Y no solo (no soy) soy un reformador de Esperanto. El único lenguaje [i] reformas [/ i], si las reformas se consideran como un gran apoyo para mí, serían algunos sinónimos nuevos que definitivamente explicarán estas situaciones ambiguas e hipócritas.
Por ejemplo, para los dos hablantes de esperanto que pueden o obviamente tienen diferentes ideas, la palabra correcta sería [i] samlingvanoj [/ i] en lugar de [i] colegas [/ i] o en lugar de [i] koreligionarioj [/ i].
Por ejemplo, para un hablante de esperanto, obviamente, que pueden o rechazar la esperantismo y no esperantista, las palabras exactas son [i] esperantoparolanto [/ i] o, aún mejor, [i] esperantofono [/ i]. Por lo tanto, si alguien es un hablante de esperanto pero no un esperantista, el esperanto está hablando pero no apoya el esperanto (quizás incluso luchando); Además, tal vez incluso favorece a Idon en lugar de Esperanto. Entonces, si alguien es un hablante esperantista pero no esperanto, él apoya Esperanto o Esperantismo, tal vez (y más a menudo) Esperanto y Esperanto juntos, pero eso (todavía) no habla Esperanto.
Puedo ser un autor del lenguaje [/ i]; Aquí, puedo considerar todos los idiomas de soporte, como solo los idiomas, los idiomas internacionalmente fáciles, pero sin ideas internas, movimientos culturales, identificación de valores éticos, etc. Neutral y neutral

----------

Aquí presento un nuevo concepto: [i] caosoligología [/ i] o [i] caosoligología [/ i].
Todo helpoplanlingvoj graves, como el esperanto, Ido, Ulango, Novialo, Ikuso, Interlingŭo, Intalo, Universalgloto, y así sucesivamente (pero no Volapk ni Kotavao, internacionalmente opaco) forman su vokabularon, su vocabulario, sobre todo desde el tesoro léxico ya es común a la grandes lenguas de Europa occidental. Por lo tanto, los griegos de las raíces de ciencia ciencia son comunes a las grandes lenguas de Europa occidental y a las típicas lenguas auxiliares; Aquí, a los Eurosimiles o Euros, Esperanto entre estos terremotos o Eurosimiles.
El ĥaosoligologio, entonces, es una ciencia cuyo significado aparece transparente (transparente) de sus raíces griegas: [i] el caos [/ i], [i] oligo [/ i] y [i] cuadro [/ i]. Literalmente: [i] el caos [/ i], [i] skarse [/ i] (poco maese o débilmente) y [i] ciencia [/ i] (o conocimiento sistemático). Hay sinónimo: [i] anomoligología [/ i]. La partícula [i] anomo [/ i], en un idioma griego clásico, tiene el significado de [i] irregular [/ i].
Entonces, la caosoligología es la ciencia que estudia al mismo tiempo fenómenos anómalos (irregulares) y académicos. La levitación, y en general los fenómenos paranormales, son fenómenos atómicos y aterradores, típicamente estudiados por la caosoligología.
Sé que la primera objeción que probablemente estaba presente a mi vidopunkto es que, si un fenómeno tiene pequeñas reglas koneblajn de brote o ekmalapero, y al mismo tiempo es muy raro ... no pueden ser estudiados científicamente.
Sí, puedes!
Un ejemplo clásico es la mineralogía teórica y aplicada de los metales nobles, especialmente el oro, la plata y el platino. Estos metales (y otros minerales económicamente importantes) son raspados, y su distribución geológica es caótica, indiferente, difícil de probar. Pero eso no imposiblas (no impedir) que los buscadores de oro, plata, platino, coltán, petróleo y así sucesivamente, el trabajo y, obviamente, con una probabilidad más alta que la oportunidad, estos metales o minerales codiciados pueden encontrar.
[T] Nota [/ u]: la [i] coltán [/ i] es una aleación natural de la [i] coll [/ i] ombio (niobio), el [i] bronceado [/ i] tal [i] o [/ i] (de cuyos dos nombres se formó la palabra) y otros elementos químicos, entre ellos el uranio; Así que la valija vale la pena para hacer piezas electrónicas y de computadora, y por otra parte para obtener energía nuclear o, ¡por el dolor! la bomba atómica
Estos metales nobles existen, aunque no abundan. Si no existieran, los buscarían como buscar mamíferos para beneficiar su carne, sus bordados (marfil), etc. El mamut no existe (ya no existe) y probablemente desapareció debido a la abusiva caza humana. Por lo tanto, ahora nadie está buscando mamíferos. Y, aunque la distribución de estos metales caros o minerales han feblajn señales de probabilidad, tendría que existir estos signos, y tienen sólo tres por ciento de probabilidad es una situación mejor que tener sólo un porcentaje de probabilidad, aunque sólo la mitad de un porcentaje de probabilidad ( 0'5%). Los [i] caosoligólogos [/ i] de oro, por lo general, trabajan tanto como buscan nuevos agujeros, nuevas minas.
Los caosoligólogos de los mamíferos ovipara actúan de forma diferente, aunque no demasiado. Evolutivamente, los mamíferos son de las aves, por lo que todavía algunas hembras ponen huevos arcaicos, en lugar de estar embarazada, ya que casi todas las mujeres que serán madres. No es fácil encontrar especies de mamíferos ovipara; sin embargo, una regla útil es la búsqueda de estos mamíferos, la [i] monotremojn [/ i], en lugares a distancia (remoto) para grandes continentes, donde las plantas o animales arcaicos podría sobrevivir sin la presión konkureca de otras especies más y más desarrollados. Esta teoría se lleva a cabo, ya que todas las monotramas viven en Australia (Australia) o en las islas cercanas. Quizás, por lo tanto, en las islas aisladas, muy lejos de Australia, también podría haber monasterios, pero probablemente no en Europa, Asia, África o América como continentes. El caos en la distribución geográfica de los mamíferos ovipara, por lo tanto, no es absoluto, porque este caos o aleatoriedad funcionan bajo unos pocos parámetros. Y, aunque los monotremas son mundiales, son skarrels, en algunos lugares pueden ser relativamente abundantes. Aquí [i] el caos es un poco lógico [/ i], y aquí [i] la pobreza es un poco rica [/ i].
Naturalmente, encontrar monotipos o encontrar ascensores no tiene un valor económico tan alto como el oro o el petróleo (petróleo). Encontrar algunas plantas de patinaje o animales es económicamente deseable para algunas compañías farmacéuticas, y luego aplica la caosoligología aplicada a la biología.
Los argumentos no sirven en contra de los hechos. Debido a que estos minerales o metales preciosos son tan valiosos como para apoyar a las empresas de una búsqueda prolongada y la rentabilidad prolongada, la extrema dificultad para que no encuentran imposiblas la mineralogía teórica y especialmente aplicada de estos recursos naturales. Entonces la caosoligología es posible, es posible ... porque es real, ya que se aplica de manera apropiada.
De hecho, el habla es muy largo y sone feo, por lo que podría kurtigi ella, por ejemplo a un [i] koligologio [/ i] o [i] ĥoligologio [/ i]. Sin embargo, esto es solo una cosa verbal. Volvamos al núcleo, a la levitación.
Punto de vista algo estrecho (estrecho), crudo y no profundamente analizado, los científicos piensan que la levitación, la telepatía, etc. no son más que un fraude.
No apoyo este miserable racionalismo o racionalidad que no es [i] todo [i] racionalismo científico. Apoyo explícitamente (oscuramente) al racionalismo científico. Pero el racionalismo científico que parece amplio en tamaño, espero con interés, en perspectiva, lo apoyo.
Es un hecho, sí, la gran proporción de fraudes en los fenómenos paranormales. Y la escasez (falta) de suficientes fenómenos paranormales comprobados se hace; Además, cuando aparecen, aparecen casi por accidente, casi sin reglas de manifestación (emergencia).
Pero esto no significa calificar como ejemplos de ejemplos como San José de Kupertino (Cupertino) en Italia o Edgaro Kejso (Edgar Cayce) en los Estados Unidos. No se permite ignorar seriamente que San José de Kupertino flotó y voló corporealmente, ni que Edge Keys ha predicado (previsto y sabido) aspectos médicos, sociales y psicológicos de la vida.
Otra buena demostración son las tarjetas Zenero, tarjetas simples con formas geométricas básicas diseñadas en la superficie, formas geométricas que el capataz potencial debe admitir sin ver estas cartas. Muchos experimentos llevados a cabo muestran desviaciones pequeñas pero claras sobre el porcentaje de características atribuibles a la probabilidad estadística. Sí, pero ... los resultados de estos experimentos de anticipación no son compatibles entre los diferentes grupos de control, y las desviaciones sobre las estadísticas aleatorias son muy pequeñas. Observemos que [i] también las desviaciones por debajo del porcentaje de características estadísticamente esperadas son significativas [/ i]. Por ejemplo, si hay cuatro cartas, la primera con un círculo, el segundo con un triángulo, el tercero con un rectángulo, y el cuarto con una sola cruz kvarbraka, el voluntario, estadísticamente y después del cruzamiento al azar de las cuatro cartas, debe golpear una cuarta parte de las cifras , si se responde repetidamente, digamos cientos de veces o varias veces. Si responde aquí con un porcentaje de características mucho más bajo que un cuarto ... esto sucede, probablemente, algún fenómeno paranormal. Y también hay algunos resultados similares con los voluntarios: con una caída inesperada de los rasgos. Y, de hecho, estos eventos sustractivos son muy raros, muy skarsy.
Como ve, he intentado un tratamiento sobrio y no sensorial de los hechos.
¿Cómo interpretar epistemología?
Concluyo que, al mismo tiempo, existen la levitación y algunos fenómenos paranormales ... y que las leyes ordinarias del mundo físico son claramente predominantes. Nuestro mundo físico es, esencialmente, un mundo de leyes físicas fijas, al menos para la percepción humana ordinaria. Pero, entonces, ¿cómo y por qué, por ejemplo, la levitación?
De acuerdo con la maquinilla de afeitar típico [i] de Okamo [/ i] (Occam) utilizados en las ciencias físicas, es decir, para utilizar tanto como posibles nuevos principios minus [/ b], [i] prefiriendo siempre el más simple [/ i ] (y contrastando experimentalmente) [i] hipótesis [/ i], interpreto esto también.
La levitación [/ b] no ocurre con frecuencia, aunque sí ocurre, porque es el resultado de una asociación muy rara de factores de causas físicas, biológicas y psicológicas [/ b].
Si estos factores ocurren juntos, probablemente surja (pero no sea seguro). Si estos factores físicos no ocurren juntos, no habrá levitación.
La situación, por lo tanto, no sería epistemológicamente diferente de la situación en la que aparecen los metales nobles. La naturaleza no requiere factores muy numerosos o especiales para producir oxígeno o hierro, por lo que ambos elementos químicos aparecen frecuente y regularmente en la superficie terrestre esférica. En cambio, los requisitos para la producción de oro, plata o platino son numéricos y especiales; Además, estas condiciones rara vez tienen lugar en cualquier lugar. Si estas condiciones o factores están involucrados, están relacionados con leyes ciegas mecánicas y químicas no autorizadas; por lo que los metales nobles no solo aparecen raramente, sino que no se pueden explotar fácilmente: ningún propósito natural los ha producido conscientemente. Entonces sus leyes de probabilidad son muy complicadas, y solo signos de posibilidad, nunca indicadores seguros de acuerdo con el desempeño normal de la naturaleza. De manera similar, la naturaleza no necesita factores muy específicos o especiales para que las personas puedan caminar; Entonces, las personas, regularmente y a menudo caminan. En cambio, los requisitos para que las personas sean elevadas son numéricos, especiales, complejos y aún no se comprenden completamente, rara vez involucran a ningún lado; por lo que surgen personas raramente e imprevistas (ininteligibles).
Sin embargo, tradicionalmente se habla tradicionalmente entre la levitación y los metales nobles: las tradiciones espirituales afirman (aunque no siempre, no todas las tradiciones espirituales) que la levitación es mucho más común entre los nobles [nobles] [/ i] en lugar de [su] noble [/ i]) naturaleza espiritual, e incluso que el mediador espiritual experimentado puede demostrar la probabilidad, es decir, no conscientemente, es decir, incluso conscientemente, la emergencia de la levitación. El budismo tibetano piensa mucho. Creo que estas tradiciones espirituales, probablemente, han estado estudiando de manera práctica y grosera algunas de las causas y factores que favorecen la levitación, y es por eso que han logrado parcialmente el apalancamiento de los monjes expertos.
Cabe señalar también, de manera muy significativa, que incluso las tradiciones espirituales que reconocen la levitación como un hecho en lugar de fraude, por lo general añade que el levitacio no debe buscarse como intrinseka objetivo (interna) debido al monje o un meditador, porque eso produciría la vanidad espiritual kondamnendan. Seguramente esta extraña advertencia sucedió en el suelo; Si la búsqueda de la levitación fuera imposible, los monjes no habrían advertido sobre el [i] problema [/ i], ya que hoy nadie advierte sobre la pérdida de tiempo que estaría buscando la vida de los mamuts. No puedes encontrar mamuts vivos, porque estos grandes elefantes han desaparecido. Por el contrario, sigue siendo, y muy duro, se puede encontrar kalmaregojn vivir, porque recente demostraron que estos gigantes del calamar todavía nadar a través de los mares, y algunos cuerpos kalmaraj con varios metros de longitud, se encuentra en el agua marina. Por lo tanto, tal vez sería perdotempo mirar kalmaregojn, sino buscar mamuts ... ni siquiera tienen perdotempo, el absurdo en lugar evidente por sí mismo hecho y no de nadie advirtió uno como perdotempo deplorable.
Epistemológicamente y de manera más general, la levitación evoca dos problemas: la naturaleza del caos y la posibilidad de libertad; Aquí hay un examen físico, aquí hay un psíquico, aquí hay un de dos pisos.
¿Es el mundo físico natural, el cosmos, un caos? Y, si es así, ¿cuál es el caos? Primero, el caos sería una situación fenomenal cuya manifestación sería (parcial o totalmente) impredecible, ininteligible, no regulada por leyes físicas; No hablo aquí sobre las leyes legales o políticas, sino sobre las tendencias fijas de la naturaleza física. La famosa manzana de Niŭtono o Newton (Newton) no se caiga de la manzana a la tierra debido a la casualidad o de una decisión libre del propio bloque, o de un fin mágico de Niŭtono como observador, pero debido a una tendencia física fija: la ley de la gravedad .
Dado que no podemos dudar de que, en nuestro espacio, tales leyes existen, primero en epistemología, hoy reconocemos unánimemente que el cosmos está [i] al menos parcialmente [i] ordenado.
Pero, ¿está todo ordenado el espacio?
El más largo es el más (según algunos barbarie lingüística: [i] nunca [/ i]) que primero responden y el desafío hoy que, probablemente, algunos fenómenos mikrofizikaj no tienen una causa, tales como la posición individual y la tasa individual de un electrón en el átomo, de acuerdo con el principio de indefinición o incertidumbre de Ajsenbergo (Heisenberg). Si esto es así en la naturaleza física, la naturaleza física sería marginal o parcial [/ i] caótica, irrelevante; aunque más regular y predecible. Y las leyes del mundo macropodico serían más que leyes fijas, tendencias con gran probabilidad, donde pueden ocurrir excepciones marginales. Teóricamente, quizás, no todo está legalmente ordenado en el mundo físico natural, aunque, por ejemplo, la técnica podría alcanzar una forma futura de conocer la posición y la velocidad de un electrón individual al mismo tiempo.
En segundo lugar, también se responde y también sostiene que las nociones clásicas de libertad física y libertad psicológica (árbitro libre) hoy en día parecen ser hechos fundamentables en biología. Los animales sanos con el sistema nervioso central (el hombre biológicamente se considera como una bestia entre los otros animales) no son máquinas, pero los seres conscientes pueden elegir de acuerdo a sus posibilidades biológicas, ecológicas y sociales (libertad física) algunas acciones preferitajn (libertad psicológica, árbitro libre). Esta libertad no es absoluta, pero es muy limitada, sin embargo, es experimental y observada. Si un chimpancé ha podido lavar las papas en agua marina antes de comer, es posible elegir si preparar las papas y prepararlas alimode; ni su anatomofisiología, ni su psicología individual, ni su papel social entre las demás empresas, ni su ecosistema (entorno ecológico) determinan que preparará las papas de una manera definida en lugar de otra definida. Disfruta de libertad relativa en este sentido; su comportamiento [/ b], aquí, no es [/ b] determinado, pero orientado probabliste [/ b].
La levitación sería, por lo tanto, una combinación compleja entre cualquier indeterminación microfísica y alguna libertad macropsicológica y psicológica. Se nota, sin embargo, que habitualmente el santo José de Kupertino se había levantado involuntariamente, ni siquiera dispuesto a apalancarse. El levitacio es, como todo fenómeno mental, siempre es un fenómeno complejo, donde el cuerpo, el nivel físico, es la base fundamental para la mente o aparece psique, pero entonces la mente o psique no actúa ahora determinada seguramente (aunque no tan condicionado) con Las leyes físicas, porque el nivel psicológico de la realidad es diferente (diferente) y más sutil que el nivel físico de la realidad. La levitación es una tendencia psicofísica inusual que puede ser entrenada o rechazada, en parte libremente pero no libremente, no completamente libremente. Hoy en día, el trasfondo es una hipótesis biológica y filosófica sobre los fenómenos psicológicos o mentales, en particular, operacionalmente, el [i] emergentismo [/ i] (inmersión).
Así que traté el asunto, tanto como sea posible, racionalmente y de hecho; La búsqueda experimental de levitación y otros fenómenos paranormales continuará. La levitación es un fenómeno [a] chaosoligológico [/ u] o [i] anomoligológico [/ i]; y si lo consideramos, nuestra búsqueda será más fructífera.
¿Qué piensas, lector?
Amistoso, Alexander Javier Kasanovo Domingo, correo electrónico trigrupo @ yahoo. Es (el punto de activación de la configuración del disparador es).
Cordialmente, de Alexandre Xavier Casanova Domingo, correo electrónico trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arroba yahoo punto es). La imagen del avatar gráfico es una fotografía que me identifica realmente, no retocada, tomada en septiembre del año 2017.
Avatar de Usuario
Tachikomaia
Mensajes: 13662
Registrado: 10 Ago 2011, 20:39

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por Tachikomaia »

Alexandre Xavier escribió: "A mí me parece estúpido ponerse a aprender lenguajes".

Voy a tomarme en serio, sin ironía ninguna, lo que acabas de decir.
Si es estúpido ponerse a aprender lenguajes, todos hemos hecho una estupidez cuando éramos niños, pues hemos aprendido un lenguaje
Si no ves la diferencia entre "lenguajes" y "un lenguaje", será que aún no has aprendido a leer suficientemente bien el español.

Además dije "pero supongo que alguien tiene que hacerlo".

Aprender lenguajes es más o menos como saber escribir con la mano hábil y entonces aprender a hacerlo:
- Con la no hábil
- Con los pies
- Al revés
- Con los ojos cerrados
- Con un lápiz cuya punta se mueve al azar

Es mejor saber hacer 1 cosa (ej: comunicarse) de 1 forma (ej: español), que saber hacerla a medias de 25 formas.

Pero claro, depende de la vida que quieras. Si quieres comunicarte con mucha gente que hable distintos idiomas, pues adelante.

También hay muchas cosas en que conviene saber más de una forma de hacerla. Pero comunicarse en muchos lenguajes lo veo poco útil, al menos en mi caso, me cuesta un disparate aprender y como te digo me parece poco útil. Creo que ni siquiera domino del todo el español, o más bien no entiendo la vida, de nada me sirve saber expresar cosas de 239 formas si no sé qué es verdad.
Es decir, que reivindicas el derecho a ser monolingüe.
Es difícil expresar lo que pienso. Depende de la vida que se quiera tener. En general aprender inglés sí parece útil. Y aprender ciertos lenguajes de programación también me pareció útil en mi vida, con lo cual quiero decir que en el caso de otras personas probablemente no lo sería.
Cuando digo "ponerse a aprender lenguajes" me refiero a como si tu vida girara en torno a ello. Otra cosa es que por necesidad o mucho interés te pongas a aprender alguno.

Supuestamente el esperanto es fácil de aprender, no? Pero parece raro, por ejemplo el "kaj".

Además ¿qué ganaría con aprenderlo?

Además, esto es un foro en castellano. Si hay algo que no sepas cómo expresar en español, bueno, usa el idioma que puedas, pero sino, para qué. Si te gusta hablar en otro idioma busca un foro donde se hable ese idioma. No es lógico?
Ahora bien, y sigo sin ironía sino con secas consecuencias lógicas, si eso lo aplicara todo el mundo, tendrías que conformarte con ver mangas y animes japoneses en su lengua original nada más, o sea el japonés, pues los autores no cometerían la estupidez de aprender inglés (o castellano) para adaptarlos a públicos de otros países.
Yo no creo que los mangakas o animadores sepan castellano, o incluso escriban en inglés. En general esas cosas las traducen los fans.
Y no habría traductores ni intérpretes.
Por eso dije que alguien debía hacerlo. Pero tú pareces querer que lo hagan todos. No es lo mismo.
De hecho, en tu mensaje anterior me pides una traducción gratuita del japonés, idioma que hablo.
¿Insinúas que me convendría aprender japonés sólo por entender textos de juegos, la mayoría de los cuales han sido traducidos por fans al inglés (que más o menos sé), y algunos textos?
Y digo fans porque ellos intentan hacerlo fiel a lo original. Los traductores pagados, en cambio, muchas veces lo hacen censurando ciertas cosas porque los mismos productores de los juegos se lo piden.
En fin, en cuanto a la pregunta, respondería que sería demasiado esfuerzo por muy poca cosa. La verdad a mi cerebro es como si no le gustara lo muy raro o complejo, y me parece cuerdo, ya que entre más info tenga, más recursos necesitaría para mantenerse. Volvemos al tema de la calidad es mejor que la cantidad. Si destinas tus recursos a hacer queso, se supone que te saldrá mejor que si los destinas a 25 cosas diferentes. Tal vez es cuestión de costumbre, pero yo me siento bastante limitado y que me conviene evitar sobrecargarme.
consideras que he cometido varias estupideces aprendiendo idiomas, y buscas aprovecharte de esas estupideces que he cometido.
"Supongo que alguien tiene que hacerlo".

Además, lo que yo debería hacer es plantear el tema en un foro donde haya mucha gente o donde la que haya sepa 2 o 3, es decir, no se necesita alguien que sepa 5, por ejemplo.

No lo he hecho porque no me conforma el cómo expresé el tema. Lo estaba preparando.

...
Lo que quiero decir es que si pretendemos salirnos del nada risueño proyecto de tener que aprender un montón de lenguas para comunicarnos por el mundo (aunque mis colegas los traductores, intérpretes, lingüistas y demás lo presenten como un alarde de modernidad y progreso, cosa que de ninguna manera es) la solución más realista es aprender una sola lengua común pero, eso sí, sumamente fácil de aprender y usar.
Todo esto le sobra a Tachikomaia, obviamente, si solamente quiere comunicarse con filósofos de lengua castellana.
Sucede que ni siquiera usando el mismo idioma, en muchos casos, podemos entendernos.

Yo me preocuparía por eso. Por entendernos con gentes que usen el mismo idioma.

No es que sólo quiera comunicarme con "castellanos", es que lo demás no es tan fácil. Aunque tú digas que sí. Quizá para ti sí, pero la gente es bastante diferente.
yo sí que quiero comunicarme con un filósofo eslovaco que tenga algo importante que decir.
Pues hazlo.

Otras opciones son:
- Que el eslovaco hable con alguien que sepa castellano y te lo cuente.
- Que el eslovaco aprenda inglés y te lo cuente (suponiendo que sabes inglés).

A mí cualquiera de esas 2 me parece mejor que ponerme a aprender eslovaco.

Y como dije antes, acá no hay personas que hablen idiomas raros, así que por qué usar uno de esos idiomas.
y yo, un filósofo gallego
:roll:
Y Tachikomaia puede soltar ahora: bueno, Alexandre, ¿te estás escaqueando de la traducción que te pido? No, Tachikomaia. Te sugiero que me envíes el texto de forma muy nítida; el texto en japonés que figura sobre la imagen que envías está bastante borroso.
¿Y la página y el video? Eres un escaqueaista (yo diría escapista, pero si usando esas palabras raras te parece que nos comunicamos mejor, no problem).
Si no puedes hacerlo, intenta primero hacer algo más simple aunque similar.
ManuelB
Mensajes: 11932
Registrado: 04 Nov 2011, 15:00

Re: La levitacio estas fenomeno de la ĥaosoligologio.

Mensaje por ManuelB »

Me lo temía, no era tu intención tomarnos el pelo; con lo cual, es peor todavía...
Responder